Utbildning i hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning

Vi erbjuder utbildning i enkel hjärt-lungräddning eller med tillägg av hjärtstartare (AED). Innehavaren som är instruktör enligt HLR-rådets presenterade riktlinjer (svenska rådet för hjärt-lungräddning) följer ett utbildningsprogram som förändras var femte år. Där finns ett webbaserat kunskapsprov som kan nyttjas. Den senaste uppdateringen är från 2021 och riktlinjerna har nyligen förändrats. Nyheterna vänder sig framförallt till allmänheten som uppmanas lära sig HLR på ett enkelt sätt och även kunna använda en hjärtstartare.

Den specialinriktade utbildningen är framtagen utifrån motocrossektionens behov där bestämmelser finns från t.ex. Svemo att flera sjukvårdsutövare finns som aktörer vid tävlingar.

Den specialinriktade utbildningen tillhandahåller även kunskaper i att hantera en del hjälpmedel som finns tillgängliga i ambulansen. Utbildningen kräver ett aktivt deltagande där det ingår förflyttning av skadad patient under ledning av ambulansbesättning. Den utformas så att den passar t.ex. motorklubbar där även kunskaper i akut omhändertagande krävs som att stabilisera huvud, nacke, rygg samt avtagning av hjälm på ett säkert sätt utan att förkunskaper i sjukvård är nödvändiga.

Våra olika kurser kan bl.a. innehålla:

  • Hjärt-lungräddning till vuxen
  • Hjärt-lungräddning till barn
  • Att behandla ett luftvägsstopp vuxen/barn
  • Hjärt-lungräddning med rätt att använda en AED-startare
  • Avancerad hjärt-lungräddning till barn och vuxen (avser vårdenheter t.ex. vårdcentral)

HLR – läs mer här.

Efter genomförd utbildning kan hjärtstartare köpas av företag/förening. Den hjärtstartare som är aktuell är Medtronics CR +.