Ambulanstjänst i Ale – Ambulanssjukvård vid tävlingsarrangemang

Ambulanstjänst i Ale riktar sig till tävlingsarrangemang där ambulanssjukvård behövs eller är ett krav från organisationen (ex. Svemo) att den finns tillgänglig.

Innehavaren är specialistutbildad sjuksköterska med erfarenhet från ambulanssjukvård i mer än 15 år och är fullt införstådd med att: Rädda liv handlar om rätt resurser på rätt plats, varje minut är värdefull.

Ambulansen är utrustad i likhet med ambulanserna i regionen samt innehar hjärtstartare. Radiokommunikation mellan ambulansbesättning finns och är förhoppningsvis kompatibel med den som arrangören tillhandahåller, mobilt kommunikationssystem finns också mellan ambulansbesättningen, där kommunikationen med 112 möjliggörs.

Två personal bemannar ambulansen, varav en ambulanssjukvårdare samt en vidareutbildad sjuksköterska med delegation av företagets läkare att ge läkemedel enligt de behandlingsriktlinjer som styr sjukhusets ambulanssjukvård.

Vi vänder oss till företag, butiker och föreningar såsom motorklubbar, ridklubbar m.m. som arrangerar tävlingar, mässor och andra event.

Kurs & utbildning

Ambulanstjänst i Ale tillhandahåller kurser och utbildningar. Läs mer om våra utbildningar inom hjärt-lungräddning och hjärtstartare här.

Företaget är registrerat hos Socialstyrelsen som privat vårdgivare med rätt att inneha läkemedel. En patientförsäkring finns om vården inte blir som planerat. Fordonet har ett godkännande hos Transportstyrelsen att användas under blåljuskörning på allmän väg.